ELASTYCZNE LUTNIE (PRZEWODY) WENTYLACYJNE CERTYFIKOWANE, NA RYNKU OD 2004 R.

Firma DLD produkuje dla rynku górniczego (dla innych także) solidne, trwałe i certyfikowane przewody wentylacyjne.

Uzyskaliśmy Certyfikaty na terenie UE zaliczające nasze przewody do:

I grupy, kategorii M2 oraz do I grupy, kategorii M1,

zgodnie z przyjętą klasyfikacją wg Dyrektywy Nr 2014/34/UE – ATEX.

Aktualnie produkujemy i dostarczamy dla górnictwa podziemnego:

  • kompletne systemy wentylacji,
  • elastyczne przewody wentylacyjne,
  • akcesoria lutniowe,
  • tkaniny wentylacyjne, specjalistyczne tkaniny techniczne,
  • kurtyny, osłony,
  • pojemniki do wypełniania pustek eksploatacyjnych,
  • pojemniki do wykładki mechanicznej,
  • inne produkty

Nasze produkty poddawane są systematycznym badaniom w Certyfikowanych Jednostkach Badawczych i mogą być bezpiecznie stosowane w górniczych wyrobiskach podziemnych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Wysoka jakość produktów DLD Sp. z o.o. znalazła uznanie również na rynkach zagranicznych.
Nasze produkty eksportujemy do wielu krajów poprzez DLK Sp. z o.o.

Firmy DLD i DLK prowadzone są przez doświadczonych inżynierów,
pracujących od wielu lat w górnictwie oraz w branży wentylacji.